Żywiciele pośredni dla kleszczy oraz patogeny u nich stwierdzone

mysz polna na gałązce wśród traw

Żywiciele pośredni dla kleszczy oraz patogeny u nich stwierdzone

Jakie zwierzęta to żywiciele pośredni dla kleszczy? Ile kleszczy jest zakażonych i jakie można znaleźć u nich patogeny? Badanie naukowców z Niemiec z 2022 przynosi część odpowiedzi na te pytania.


Naukowcy z Niemiec przebadali łącznie znalezione w regionie kraju 10 gatunków małych ssaków i trzy gatunki kleszczy: Ixodes ricinus, Ixodes inopinatus i Dermacentor reticulatus.

DNA Borrelii wykryto w ośmiu gatunkach żywicieli. Jest to:

 • mysz polna pręgowana (Apodemus agrarius),
 • mysz polna żółtoszyja (Apodemus flavicollis),
 • mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus),
 • karczownik wodny (Arvicola amphibius),
 • nornik rudy (Cethrionomys glareolus),
 • nornik polny (Microtus agrestis),
 • nornik zwyczajny (Microtus arvalis),
 • ryjówka aksamitna (Sorex araneus).

U ryjówki białoozębnej i karłowatej nie znaleziono krętków).

U „podejrzanych” gatunków wykryto krętki b. burgdorferi i afzelii oraz garinii

Poza tym w kleszczach wykryto sześć genogatunków borreli:

 • Borrelia afzelii,
 • Borrelia valaisiana,
 • Borrelia garinii,
 • Borrelia lusitaniae,
 • Borrelia spielmanii 
 • Borrelia burgdorferi
 • oraz 25 innych, z których 12 nie zostało wcześniej opisanych w ogóle, a pięć nie zostało wcześniej zgłoszonych na terytorium Niemciec.

Bakterie te były wykryte u 13% kleszczy I. ricinus. Częstość występowania była najwyższa u dorosłych samic (25,3%), a najniższa u nimf (11,4%). Rozpowszechnienie było istotnie wyższe u kleszczy z użytków zielonych (16,8%) niż w lasach (11,4%).

link / pubmed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *