Zaburzenie metabolizmu redoks może być efektem działania krętków Borrelia burdgorferi

Obiektywy mikroskopu

Zaburzenie metabolizmu redoks może być efektem działania krętków Borrelia burdgorferi

Zaburzenie metabolizmu redoks w organizmie człowieka może być efektem działania krętków borelii. Metabolizm redoks jest kluczowy w produkcji energii, biosyntezie związków chemicznych oraz w obronie przed chorobami i toksynami.

Jak pisza autorzy publikacji –  już wcześniej wykazano, że Borrelia burgdorferi indukuje przeciwutleniający metabolizm w pierwotnych monocytach człowieka.

W zalinkowanej pracy opisano, w jaki sposób B. burgdorferi wpływa na przeciwutleniającą gałąź metabolizmu redoks, tj. generowanie reaktywnych form tlenu (ROS).  Chociaż krętki powodują bardzo niskie poziomy reaktywnych form tlenu (ROS), to dramatycznie zmniejszają długoterminową zdolność komórek jednojądrowych krwi obwodowej do generowania ROS w odpowiedzi na zymosan osocza-opsonizowany (SOZ – jest w stanie pobudzić różne typy komórek układu odpornościowego do produkcji cytokin i reaktywnych form tlenu). Wkrótce potem pojawia się kompensacyjne przyspieszenie generowania ROS. Szlak PI3K/Akt i poziomy metioniny wewnątrzkomórkowo odgrywają ważną rolę regulacyjną w tym procesie.

Zaburzenie metabolizmu utleniającego może być nowym mechanizmem, dzięki któremu krętek borelii modyfikuje ludzki układ odpornościowy i w ten sposób może bez szkód przetrwać w zaatakowanym organizmie.

Za wszelkie niedokładności w tłumaczeniu bardzo trudnej dla mnie publikacji przepraszam i odsyłam do źródła.

 

 

sciencedirect

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *