USA – kto, kiedy i gdzie choruje na boreliozę?

kleszcz czarnonogi na białym tle

USA – kto, kiedy i gdzie choruje na boreliozę?

Kto, kiedy i gdzie choruje na boreliozę? Mamy informację z USA z lat 2018-2022 dzięki amerykańskim ubezpieczycielom.

W tych latach najwięcej wniosków o refundację kosztów leczenia boreliozy złożyły osoby w wieku 51–60 lat. Osoby te stanowiły 23,5 procenta wszystkich roszczeń. 18,8 procenta to grupa chorych w wieku 41–50 lat. 31–40 – 14,1 procent, 19–30 – 14,0 procent, 61–70 – 13,9 procent, 0–18 – 11,3 procent i ponad 70 lat – 4,3 procent.

Ponadto przeanalizowano objawy zgłaszane przez chorych. We wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem osób powyżej 80. roku życia złe samopoczucie, zmęczenie i choroby związane z tkankami miękkimi występowały częściej u pacjentów z boreliozą u wszystkich innych pacjentów.

W latach 2018–2022 liczba wniosków związanych ze zdiagnozowaną boreliozą osiągnęła najwyższy poziom w całym kraju w każdym czerwcu i lipcu tych lat. W tych miesiącach letnich na obszarach wiejskich przypadał średnio większy odsetek przypadków zdiagnozowanej boreliozy niż na obszarach miejskich. Jednakże od listopada do kwietnia linie boreliozę rozpoznawano częściej u chorych wywodzących się z obszarów miejskich.

prnewswire

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *