Wycinanie lasów wpływa na populację kleszczy w miastach

Ścięte drzewa ułożone w stóg

Wycinanie lasów wpływa na populację kleszczy w miastach

Wycinka lasów zmniejsza populację kleszczy? Eksperci wskazują, że wycinki lasów i wypalanie łąk nie wpłynie korzystnie na depopulację kleszczy. Przeciwnie!

Dobry argument w dyskusji, czy nie lepiej byłoby wyciąć lasy i wypalić łąki, a wtedy ilość kleszczy się zmniejszy.

W zalinkowanym artykule czytamy, że cięcie lasów pod drogi i tereny inwestycyjne doprowadza do tego, że kleszcze, nie mając dość żywicieli, wybierają do kąsania ludzi. To właąnie rozwój budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego kosztem lasów i terenów zielonych doprowadza do tego, że kleszczy jest więcej, a zatem i choroby odkleszczowe (w tym borelioza) są coraz bardziej powszechne – tak czytamy w tekście o chorobach odkleszczowych w Pensylwanii. To właśnie ten stan przoduje w zachorowaniach na boreliozę w USA (8413 zachorowań w 2022).
Eksperci ds. środowiska uważają, że władze powinny brać pod uwagę zagrożenia związane z wycinką lasów. Przypominają też, że sezon na kleszcze wydłuża się ze względu na utrzymujące się przez cały rok wyższe temperatury, mieszkańcy całego stanu są bardziej podatni na zarażenie się boreliozą i innymi chorobami. Lasy dostarczają kleszczom pożywienia czyli – mówiąc inaczej – w lasach żyją żywiciele kleszczy: jelenie, myszy, wiewiórki, ptaki, szopy. W przeciwieństwie do zwierząt kleszcze bez problemu potrafią przystosować się do innego klimatu, i gdy ich preferowane siedlisko ulega transformacji, populacja kleszczy nie maleje wcale nie maleje. Kleszcze za to bez problemu znajdują nowych żywicieli – zwierzęta domowe i ludzi.

Dodajmy, że w Pensylwanii działa na rzecz budowania świadomości boreliozy senator Michele Brooks. Dzięki niej wprowadzono kilka ustaw związanych z testami, w tym taką, która nakłada na lokalnych nauczycieli obowiązek powiadamiania rodziców, jeśli ich dziecku usunięto kleszcza w ciągu dnia szkolnego i przechowania kleszcza do badań. To ważne, bo dzieci mają najwyższy wskaźnik zachorowalności na boreliozę w Stanach Zjednoczonych. Brooks mówi, że „Kazanie ludziom, aby w lesie nosili skarpetki i białe ubrania, nie wystarczy”.

spotlightpa.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *