Naukowcy ostrzegają od lat: choroby przenoszone przez kleszcze stanowią poważny problem w zakresie zdrowia publicznego

Naukowcy ostrzegają od lat: choroby przenoszone przez kleszcze stanowią poważny problem w zakresie zdrowia publicznego

Już 10 lat temu naukowcy ostrzegali, że choroby przenoszone przez kleszcze stanowią poważny problem w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt na całym świecie.

Zwracali oni uwagę, że kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), występujący głównie w lasach liściastych i mieszanych, jest głównym wektorem czynników wywołujących wirusowe, bakteryjne i pierwotniakowe choroby odzwierzęce w Europie.

Już w 2014 obserwowano liczne populacje kleszczy w europejskich miejskich obszarach zielonych. „W siedliskach miejskich małe i średnie ssaki, ptaki, zwierzęta towarzyszące (psy i koty) oraz większe ssaki (sarny i dziki) odgrywają rolę w utrzymaniu populacji kleszczy i są rezerwuarami patogenów przenoszonych przez kleszcze” – pisali naukowcy.

Na obszarach zurbanizowanych Europy odnotowano obecność kleszczy zakażonych wirusem kleszczowego zapalenia mózgu oraz wysoką częstość występowania kleszczy zakażonych Borrelia burgdorferi s.l., wywołującą boreliozę z Lyme. Wykryto także nowe patogeny, w tym bakterie z rzędu Rickettsiales (Anaplasma phagocytophilum, Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Rickettsia helvetica i R. monacensis), Borrelia miyamotoi i pierwotniaki (Babesia Divergens, B. venatorum i B. microti). w miejskich populacjach kleszczy.

Pubmed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *