Dysautonomia jako powikłanie boreliozy przyczyniające się do PTLDS

Dysautonomia jako powikłanie boreliozy przyczyniające się do PTLDS

Dysautonomia jako skutek boreliozy? Oto publikacja, która opisuje możliwe rozległe spustoszenia w układzie nerwowym, występujące na skutek przebytej infekcji borelią.

Nowa publikacja, w której opisuje się dysautonomię (czyli ogólnie nazwane liczne i zróżnicowane nieprawidłowości działania układu nerwowego, będące – za Wikipedią – rodzajem neuropatii, dotykającej nerwy przenoszące informacje z mózgu i rdzenia kręgowego do serca, pęcherza moczowego, źrenic, gruczołów potowych i naczyń krwionośnych) jako kluczowy element tzw. zespołu poboreliozowego.

Zalinkowana (w komentarzach) publikacja opisuje, czym jest dysautonomia będąca wynikiem boreliozy. Chodzi o możliwe rozległe „zniszczenia” w układzie nerwowym, występujące właśnie na skutek przebytej infekcji borelią. Mimo, że – jak piszą autorzy (w ogromnym skrócie) – patogen w wyniku leczenia jest unicestwiony, to dysautonomia utrudnia życie i objawia się na bardzo wiele różnych sposobów.

Autorzy piszą w abstrakcie

„Dysautonomia jest obecnie powszechnie akceptowana jako powikłanie po COVID-19 i jest ważnym składnikiem poostrych następstw tej choroby. Ten właśnie zespół ma wiele pokrywających się cech klinicznych z innymi chorobami przewlekłymi związanymi z infekcjami, w tym mięśniowym zapaleniem mózgu i rdzenia/zespołem przewlekłego zmęczenia (ME/CFS) i zespołem boreliozy po leczeniu (PTLDS). (…) Pomimo uznania tego powikłania boreliozy w opiece nad pacjentami z PTLDS, istnieje niedostatek badań w tej dziedzinie, a w literaturze medycznej dysautonomia nie została jeszcze uznana za powikłanie boreliozy z Lyme.”

A we wnioskach czytamy:

„Biorąc pod uwagę znaczące podobieństwa kliniczne między zespołem boreliozy po leczeniu a innymi zespołami dysautonomii oraz solidne biologiczne podstawy zaangażowania B. burgdorferi w autonomiczny układ nerwowy, ta dziedzina badań wymaga dalszych badań w celu zbadania tego potencjalnego powikłania. Jeśli dysautonomia zostanie stwierdzona jako powikłanie boreliozy przyczyniające się do #PTLDS, doprowadzi to do opracowania nowych metod leczenia, które mogą poprawić jakość życia pacjentów dotkniętych tym wyniszczającym zespołem.”

Zdjęcie Med Ahabchane z Pixabay

Froniers

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *