Borelioza – przypadek kliniczny na pediatrycznym oddziale zakaźnym w Połtawie w Ukrainie

Głowa kobiety z profilu, kobieta obejmuje twarz dłońmi, pochyla głowę. Zdjęcie w tonacjach brązu.

Borelioza – przypadek kliniczny na pediatrycznym oddziale zakaźnym w Połtawie

Od początku prowadzenia rejestru zachorowań na boreliozę w Ukrainie do 2023 częstość występowania choroby z Lyme w tym kraju wzrosła prawie 35-krotnie.

W opisywanej publikacji autorzy przeprowadzili retrospektywną analizę danych statystycznych dotyczących zachorowalności na boreliozę z Lyme w latach 2000-2023 oraz najczęstszych przypadków patologii zakaźnej u dzieci w tym okresie. Autorzy w tej pracy przedstawili niedawny przypadek kliniczny na pediatrycznym oddziale zakaźnym w Połtawie.

Diagnozę  boreliozy – jak czytamy w publikacji – stawia się na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego i potwierdzenia serologicznego. To ostatnie jest kluczowe w diagnostyce boreliozy z Lyme i obejmuje 2 etapy. Pierwszym etapem jest ocena miana immunoglobulin M i G za pomocą testu immunofluorescencyjnego (IFA). Jeśli wynik jest ujemny, dalsze badanie przeprowadza się w ciągu pierwszych 30 dni od wystąpienia objawów, powtarzając IFA 4-6 tygodni po pierwszym teście. Jeśli analiza zostanie przeprowadzona ≥ 30 dni po wystąpieniu objawów, dalsze badania nie są przeprowadzane i należy podejrzewać alternatywną diagnozę. W przypadku wątpliwego lub pozytywnego wyniku IFA, diagnoza jest dalej potwierdzana przez Western blott (drugi etap).

U 6-letniej dziewczynki hospitalizowanej w Połtawie w marcu 2023 r. z rozpoznaniem boreliozy we wczesnym stadium rozsianym wystąpiły bóle mięśni, bóle stawów w przebiegu podostrym i umiarkowanym nasileniu. Stwierdzono też zespół acetonemiczny, niedokrwistość niedoborową w stadium 1, kardiomiopatię metaboliczną, opóźnienie rozwoju mowy.

Ponieważ mam tylko dostęp do abstraktu, nie opiszę państwu leczenia, ale we wnioskach czytamy, że rozpoznanie choroby z Lyme z postępującą lub ustępującą postacią rozsianą, jest kluczowe, ponieważ istnieją metody terapeutyczne, które są skuteczne w leczeniu upośledzającej dziecko choroby.

Zdjęcie Ulrike Mai z Pixabay

childshealth.zaslavsky.com.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *