W Szkocji uruchomiono pilotażowy projekt obserwacyjny zachorowań na wczesną boreliozę

W Szkocji uruchomiono pilotażowy projekt obserwacyjny zachorowań na wczesną boreliozę

W Szkocji bada się zachorowania na boreliozę. Badacze zauważają, że dotychczas zebrane dane dotyczące objawów i wyników leczenia w Wielkiej Brytanii są skąpe.

W Szkocji uruchomiono pilotażowy projekt obserwacyjny zachorowań na wczesną boreliozę. Mamy pierwsze informacje na ten temat.Jak czytamy w streszczeniu – publikacja brytyjskich wytycznych dla klinicystów dotyczących boreliozy (LD) z 2018 r. zawierała zalecenia dotyczące badań, wskazując na brak solidnych danych epidemiologicznych w Wielkiej Brytanii. Badacze zauważają, że dane dotyczące objawów i wyników leczenia w Wielkiej Brytanii są skąpe.Organizacja LYME-UK rozpoczęła więc w lipcu ub. roku rekrutację w jednym ośrodku w Inverness w Szkocji. Badania 🔬 miały być prowadzone za pomocą dwupoziomowych testów serologicznych [chemiluminescencyjny test immunologiczny DiaSorin (CLIA) i Mikrogen Borrelia recomLine immunoblot], z użyciem próbek skóry (opcjonalnie), a także badaniami moczu, krwi pełnej, surowicy, osocza i RNA krwi.

Badania u pacjentów przewidziano w ciągu 3 dni od diagnozy, a następnie po 3 i 6 miesiącach.

Wśród pierwszych dziewięciu chorych 56% stanowiły kobiety. Średnia wieku 52 lata (SD=22,21, zakres 29-77 lat). Grupa 1 (tylko EM n=6) średnia wieku = 62 lata (SD=20,95, zakres = 34-77 lat i Grupa 2 (EM i inne objawy, n=3) średnia wieku = 32,67 lat (SD=4,04, zakres = 29-37 lat). Ukąszenie przez pamiętało 89% uczestników badania. U wszystkich wystąpił rumień wędrujący (EM). Mediana czasu między wystąpieniem rumienia a diagnozą kliniczną wynosiła 16 dni (zakres 2-42 dni). Grupa 1 (n=6) miała tylko rumień, a grupa 2 (n=3) miała rumień i 4-7 dodatkowych objawów boreliozy na początku badania.

Serologia grupy 1 była ujemna u 3 uczestników na początku badania i podczas 3-miesięcznej wizyty. Pojedynczy przypadek był IgM immunoblot dodatni na początku badania i ujemny podczas 3-miesięcznej wizyty, a 2 przypadki były IgG CLIA dodatnie, z granicznym IgG immunoblot na początku badania i podobną serologią podczas 3-miesięcznej wizyty. W grupie 2, 2 uczestników miało ujemną serologię na początku badania i podczas 3-miesięcznej wizyty, z pojedynczym przypadkiem z dodatnią IgM CLIA i immunoblot na początku badania i tylko IgM CLIA dodatnią podczas 3-miesięcznej wizyty.

Liczba rekrutowanych uczestników jest niska, mimo że zachorowalność w szkockim regionie Highlands jest porównywalna z niektórymi krajami europejskimi (44,1 na 100 000). Badacze podkreślają, że wymagana jest ciągła rekrutacja w kolejnych latach, aby wygenerować wystarczającą ilość danych, pozwalającą na opracowanie złotego standardu diagnostycznego.

researchgate.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *