Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie boreliozy

Wizyta u dentysty a diagnoza boreliozy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie boreliozy – czy na pewno wszyscy ją znamy?

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ważny dokument i może stanowić oręże w walce o lepszą diagnostykę i budowanie świadomości boreliozy.

Parlament w rezolucji przypomina, że wszystkie państwa członkowskie w różnym stopniu doświadczają wzrostu zachorowań na boreliozę, co sprawia, że choroba ta staje się problemem zdrowotnym o zasięgu europejskim. Ponadto PE apeluje o dodatkowe środki na rzecz metod diagnozowania i leczenia boreliozy, zachęca do promowania wysiłków badawczych, zarówno za pośrednictwem zwiększonych środków, jak i wymiany danych, w tym danych epidemiologicznych na temat występowania i rozmieszczenia patogennych i niepatogennych gatunków o tym samym genotypie. Dalej czytamy m.in., że PE domaga się podjęcia dodatkowej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych nad boreliozą.

To co nas, pacjentów, szczególnie dotyczy, to wezwanie państw członkowskich do szerszego stosowania badań klinicznych, aby lekarze mogli postawić diagnozę boreliozy nawet w przypadku negatywnego wyniku badań serologicznych, aby pomóc pacjentom w rozwiązaniu problemu nietrafionych metod leczenia.

Zdjęcie kdg2020Pixabay

europarl.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *