Nie każdy patogen anaplazmy wywołuje anaplazmozę u człowieka

Nie każdy patogen anaplazmy wywołuje anaplazmozę u człowieka

Anaplazmoza jest opisywana coraz bardziej powszechna choroba w Stanach Zjednoczonych. Jej przypadki zgłaszane są na coraz większym obszarze.

Anaplazmoza jest opisywana coraz bardziej powszechna choroba w Stanach Zjednoczonych. Jej przypadki zgłaszane są na coraz większym obszarze.
Nie każdy patogen anaplazmy wywołuje anaplazmozę u człowieka. W zalinkowanej pracy wskazuje się, że za zachorowania u ludzi odpowiada wariant Ap-ha anaplazmy. Badacze, jak na razie, podając statystyki dotyczące kleszczy będących nosicielami wszelkich anaplazm, nie rozróżniają poszczególnych patogenów, co – jak czytamy w tej publikacji – może zawyżać szacunki ryzyka zakażenia człowieka.
Dalej czytamy, że wysiłki zmierzające do odróżnienia wariantu Ap-ha od wariantu Ap-V1 (powodującego chorobę u jeleni) u kleszczy zazwyczaj opierają się na tradycyjnych testach PCR. Jednak laboratoria coraz częściej stosują sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), aby zwiększyć wydajność testowania, zachować wysoką czułość i zwiększyć swoistość w porównaniu z tradycyjnymi testami PCR.
Czy to pozwoli poznać prawdziwy zasięg anaplazmozy?
Link do publikacji / Science Direct

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *