Borelia ma najbardziej podzielony genom spośród znanych bakterii

Grafika przedstawiająca luźne wyobrażenie łańcucha DNA - zielony łańcuch, niebieskie chromosomy, białe tło

Borelia ma najbardziej podzielony genom spośród znanych bakterii

Krętek Borrelia burgdorferi, który powoduje boreliozę, ma najbardziej podzielony genom spośród znanych bakterii.

Oprócz chromosomu liniowego genom B. burgdorferi zawiera ponad 20 liniowych i kolistych endogennych plazmidów. Chociaż wiele z tych plazmidów jest zbędnych w warunkach hodowli in vitro, są one utrzymywane podczas naturalnego cyklu życiowego patogenu. Funkcje zakodowane w plazmidzie są wymagane do kolonizacji wektora kleszcza, przeniesienia do żywiciela kręgowca i uniknięcia obrony immunologicznej gospodarza. Różne szczepy Borrelia mogą znacznie różnić się rodzajem plazmidów, które przenoszą. Skład genów w obrębie tego samego typu plazmidu może również różnić się w zależności od szczepu, co utrudnia wnioskowanie o funkcji plazmidu między szczepami.

Link / biorxiv.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *