W pchłach znaleziono bartonellę, rickettsię i pasożyty

Rysunek pchły na białym tle

W pchłach znaleziono bartonellę, rickettsię i pasożyty

Badanie ze Słowacji wykazało obecność patogenów odzwierzęcych w pchłach pasożytujących na dziko żyjących małych ssakach południowo-zachodniej i środkowej Słowacji.

 
Pchły, podobnie jak i kleszcze, żerują na małych ssakach. Udowodniono, że mogą przenosić patogeny wywołujące poważne infekcje. Zbadano obecność bartonelli, rickettsii i babesii w pchłach małych ssaków z trzech różnych typów siedlisk (podmiejskiego, naturalnego i wiejskiego) na Słowacji.
 
Najczęstszym patogenem w badanych pchłach była Bartonella spp. (ok 1/3), następnie Rickettsia spp. (19,1%) i organizmy pasożytnicze Hepatozoon (4,36%).
 
Szczepy Bartonella zostały zidentyfikowane we wszystkich siedliskach. Rickettsię wykryto u pcheł ze wszystkich typów siedlisk. Hepatozoon sp. i Babesia microti wykryto również.
 
Link / Pubmed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *