Zespół Baggio-Yoshinari – nowa choroba przenoszona przez kleszcze

Amazoński las widziany z wody, na brzegu chatka

Zespół Baggio-Yoshinari – nowa choroba przenoszona przez kleszcze

Zespół Baggio-Yoshinari (BYS) to nieznana do niedawna choroba zakaźna zanotowana w Brazylii. Jest przenoszona przez kleszcze i naśladuje chorobę z Lyme (czyli boreliozę).

Borelioza jest wywoływana przez krętki takie jak borrelia burgdorferi (jest wiele rodzajów krętków borelii, na ogół wywołujących bardzo podobne, ale czasami nieco się różniące objawy) i przenoszona przez kleszcze takie jak Ixodes rticinus.
 
Tymczasem BYS jest przenoszony przez twarde kleszcze Ixodid z rodzajów Amblyomma, Rhipicephalus i Dermacentor. W 1992 roku opisano pierwsze przypadki BYS u pacjentów, u których wystąpił rumień, objawy grypopodobne i zapalenie stawów po epizodach ugryzienia przez kleszcza.
 
Obecnie wskazuje się, że cechy epidemiologiczne, kliniczne i laboratoryjne tej choroby różnią się od „zwykłej” boreliozy.
 
Borrelia burgdorferi nigdy nie była wykryta w Brazylii. Testami uzyskano u chorych bardzo niewiele potwierdzeń boreliozy w tym kraju. Jednak innymi analizami w krwi pacjentów z Brazylii wykrywano krętki. Dlatego też zoonozę brazylijską zdefiniowano jako egzotyczną i pojawiającą się brazylijską chorobę zakaźną, przenoszoną przez kleszcze nienależące do kompleksu Ixodes ricinus, wywołaną przez utajone krętki należące do kompleksu B. burgdorferi sensu lato o nietypowej morfologii.
 
Brazylijski ekosystem, w połączeniu z bioróżnorodnością kleszczy i zbiorników, prawdopodobnie przyczynił się do powstania tej nowej choroby odzwierzęcej, która pojawiła się w wyniku przejścia B. burgdorferi przez egzotyczne wektory i rezerwuary.
 
 
 
Link / Pubmed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *