Babeszjoza ludzka przyczyną problemów kardiologicznych

Zdjęcie monochromatyczne z podreślonym czerwonym kolorem obrazem mężczyzny chwytającego się za pierś w związku z odczuwanym nagłym bólem w okolicy serca (atakiem serca)

babeszjoza LUDZKA przyczyną problemów kardiologicznych

Babeszjoza ludzka: większość pacjentów cierpi na łagodną lub umiarkowaną chorobę, ale mogą wystąpić komplikacje zagrażające życiu. Chociaż powikłania kardiologiczne są powszechne w babeszjozie, to pełne spektrum chorób serca oraz częstotliwość, czynniki ryzyka i rokowanie u pacjentów z powikłaniami kardiologicznymi są niejasne.

Pacjenci z babeszjozą przyjęci do szpitala Yale–New Haven w ciągu ostatniej dekady stali się w publikacji materiałem do analizy.
Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną wszystkich dorosłych pacjentów z babeszjozą przyjętych do Yale–New Haven Hospital od stycznia 2011 do października 2021.
Choroba była potwierdzona przez identyfikację pierwotniaka w rozmazie krwi i/lub w teście PCR. Odnotowano również w tych przypadkach obecność boreliozy i innych koinfekcji chorób przenoszonych przez kleszcze.
Spośród 163 pacjentów 32 (19,6%) miało przynajmniej jedno powikłanie kardiologiczne podczas hospitalizacji. Najczęstszymi powikłaniami były:
  • migotanie przedsionków (9,4%),
  • niewydolność serca (8,6%),
  • wydłużenie skorygowanego odstępu QT (8,0%)
  • niedokrwienie serca (6,8%).
Co ważne – ani czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ani istniejące wcześniej schorzenia serca nie były istotnie związane z rozwojem powikłań sercowych. Grupa z powikłaniami kardiologicznymi miała większą częstość występowania parazytemii wysokiego stopnia (>10%), dłuższą medianę czasu pobytu w szpitalu oraz na oddziale intensywnej terapii a także wyższą śmiertelność niż w grupie bez powikłań kardiologicznych.
Wnioski naukowców: powikłania kardiologiczne ostrej babeszjozy są częste i występują u około jednej piątej tej próby pacjentów hospitalizowanych. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić związek między nasileniem babeszjozy a wynikami kardiologicznymi.
Link / Oxford Academic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *