Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia

Smutny chłopiec w wieku około 10-12 lat oparty o okno, patrzy w dal przez pokrytą kroplami deszczu szybę

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia

Publikacja z 2017 roku wskazuje, że nagłe zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia lub problemów immunologicznych.

Badacze ocenili wstępną skuteczność leczenia takich przypadków azytromycyną i zestawili to z podawaniem placebo.

Przebadano 31 dzieci w wieku 4–14 lat, a następnie losowo przydzielono do grup otrzymujących placebo lub azytromycynę przez 4 tygodnie (10 mg/kg do 500 mg dziennie). Ponadto obie grupy otrzymywały dwa razy dziennie probiotyki.

Otrzymujący azytromycynę wykazali istotnie większe zmniejszenie nasilenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych niż grupa placebo. Azytromycyna była dobrze tolerowana z minimalnymi działaniami niepożądanymi i bez przypadków przerwania badania z powodu działań niepożądanych. Zgłaszano drobne problemy zdrowotne w grupie antybiotykowej, w tym związane z nieprawidłową pracą serca.

Wniosek naukowców: podwójnie ślepe badanie pilotażowe sugeruje, że azytromycyna może być pomocna w leczeniu młodzieży z nagłymi i gwałtownymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Azytromycyna była dobrze tolerowana, ale potencjalne ryzyko powikłań pracy serca sugeruje, że może być konieczne dodatkowe monitorowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zdjęcie Shlomaster z Pixabay

liebertpub.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *