Tag Archives: Szwecja

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia

Smutny chłopiec w wieku około 10-12 lat oparty o okno, patrzy w dal przez pokrytą kroplami deszczu szybę

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia Publikacja z 2017 roku wskazuje, że nagłe zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą być skutkiem zakażenia lub problemów immunologicznych. Badacze ocenili wstępną skuteczność leczenia takich przypadków azytromycyną i zestawili to z podawaniem placebo. Przebadano 31 dzieci w wieku 4–14 lat, a następnie losowo przydzielono do grup otrzymujących placebo lub azytromycynę przez 4 […]

Szwecja bada zagrożenie chorobami odkleszczowymi

Szwedzka niebieska flaga z żółtym krzyżem na białym maszcie powiewająca na tle niebieskiego nieba

Szwecja bada zagrożenie chorobami odkleszczowymi Szwecja zaczyna projekt, który ma pozwolić na rzetelne zbadanie zagrożenia, jakie może być niesione przez kleszcze. W ramach tego projektu mają zostać utworzone lepsze – jak pisze autorka – instrumenty do badań chorób przenoszonych przez kleszcze. Naukowcy chcą wykorzystywać nowo opracowane techniki biologii molekularnej do wykrywania i oznaczania ilościowego mikroorganizmów […]