Iwermektyna jako nowy środek w leczeniu piroplazmozy?

Pierwotniaki z rodzaju Babesia - obraz mikroskopowy przedstawiający pojedyncze czarne twory w kształcie kropek i kresek na tle krwinek czerwonych

Iwermektyna jako nowy środek w leczeniu piroplazmozy?

Nowe badania wykazują skuteczność iwermektyny na wzrost ilości Babesia i Theileria zarówno w próbach in vitro jak i in vivo na myszach.

Poszukiwania nowych leków przeciwko Babesi i Theilerii stają się coraz pilniejsze ze względu na obserwowaną oporność pasożytów na obecnie stosowane leki. Iwermektyna (IVM) była pierwszym na świecie środkiem endektobójczym, zdolnym do zabijania szerokiej gamy pasożytów i wektorów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizmu.

Obecnie iwermektyna jest dopuszczona do leczenia onchocerkozy, filariozy limfatycznej, węgornicy i świerzbu.
Prezentowane tu badanie udokumentowało skuteczność IVM na wzrost Babesia i Theileria zarówno in vitro jak i in vivo na myszach.

Nowe odkrycia sugerują, że IVM może być alternatywnym lekarstwem na leczenie piroplazmozy czyli choroby wywołanej przez wewnątrzerytrocytarne pierwotniaki z rodzaju Babesia i Theileria.

Zdjęcie WIkimedia – Photo Credit:Content Providers(s): CDC/ Steven Glenn; Laboratory & Consultation Division – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #5943.

ncbi.nlm.nih.gov

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *