Borelioza i koinfekcje leczone długoterminowo skojarzonymi antybiotykami i środkami przeciwpasożytniczymi

wiele różnych pudełek z antybiotykami, luźno ułożonych na półce

Borelioza i koinfekcje leczone długoterminowo skojarzonymi antybiotykami i środkami przeciwpasożytniczymi

W zalinkowanej pracy autorzy opisują badanie, mające na celu wykazanie, że poważne neurologiczne deficyty motoryczne spowodowane chorobami odkleszczowymi kwalifikują się do długoterminowego skojarzonego leczenia antybiotykami i środkami przeciwpasożytniczymi.

W publikacji opisuje się historię leczenia 10 pacjentów z deficytami neurologicznymi, leczonych długoterminowo antybiotykami i środkami przeciwpasożytniczymi. Dobrano pacjentów, którzy spełniali następujące kryteria:

  1. neurologiczne porażenie kończyn ze stopniem niepełnosprawności
  2. badania serologiczne wskazujące na udział głównych drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze: Borrelia burgdorferi s.l., Babesia, Anaplasma, Bartonella;
  3. choroba trwająca dłużej niż 6 miesięcy z objawami takimi jak zmęczenie, ból i subiektywny deficyt funkcji poznawczych.
Pacjentom podawano co najmniej trzykrotnie kursy 35-dniowego leczenia ceftriaksonem oraz doustnie azytromycyną-doksycykliną i azytromycyną-doksycykliną-ryfampicyną.
W przypadku infekcji babesią podawano powtarzane cykle atowakwonu oraz azytromycyny.

Dziesięciu pacjentów miało trudne do leczenia lub poważne deficyty motoryczne przed leczeniem w kontekście Borrelii (dwa przypadki), koinfekcji Borrelia-Babesia (cztery przypadki), Borrelia-Babesia-Anaplasma (dwa przypadki), Borrelia-Babesia-Anaplasma-Bartonella (jeden przypadek) i Babesia –Anaplasma (jeden przypadek). Od kilku miesięcy pięciu pacjentów poruszało się na wózkach inwalidzkich, a czterech chodziło o laskach.

W wyniku leczenia siedmiu pacjentów na 10 wykazało całkowitą remisję po średnio 4 cyklach ceftriaksonu. Trzech pacjentów wykazało początkową remisję, ale cierpiało na wtórne nawroty motoryczne oporne na leczenie.Wśród dziewięciu pacjentów z pozytywnym wynikiem serologicznym Borrelia leczenie dało całkowitą remisję w siedmiu przypadkach.

Jak czytamy we wnioskach: wyniki sugerują przydatność długotrwałego leczenia antybiotykami i lekami przeciwpasożytnimi u pacjentów z ciężkimi późnymi deficytami neurologicznymi spowodowanymi chorobami odkleszczowymi.

mdpi.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *