Skuteczność stosowania antybiotyków skojarzonych u pacjentów z Irlandii

wiele różnych pudełek z antybiotykami, luźno ułożonych na półce

Skuteczność stosowania antybiotyków skojarzonych u pacjentów z Irlandii

W publikacji opisano skuteczność stosowania antybiotyków skojarzonych u pacjentów leczonych w Irlandii, ale pochodzących z całego świata.

Przeanalizowano dane 301 osób (184 kobiety, 117 mężczyzn), z czego 140 (46,51%) pozytywnie potwierdzonych testem ELISA. U 93 (66,43%) pacjentów stwierdzono tylko jedną z chorób odkleszczowych: 83 (59,29%) Borrelia, 7 (5,00%) Rickettsia i 1 (0,71%) Babesia, Bartonella lub Ehrlichia. Pozostałych 47 (33,57%) pacjentów było zakażonych wieloma patogenami odkleszczowymi.

Pacjentów tych leczono antybiotykami skojarzonymi i monitorowano podczas dwóch kolejnych wizyt kontrolnych. Tylko 2 ze 101 pacjentów (1,98%) przerwało leczenie do drugiej wizyty kontrolnej. Podczas pierwszej obserwacji obejmującej 118 pacjentów 70 (59,32%) zgłosiło ból, a 48 (40,68%) miało objawy neurologiczne. W kolejnej obserwacji 101 pacjentów 41 (40,59%) odczuwało ból, a 30 (29,70%) miało objawy neurologiczne. Pomiędzy kontrolami zaobserwowano statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania objawów bólowych (41,43%) i neurologicznych (37,50%).
Czas leczenia – od 12 do 40 tygodni, zatem jest to antybiotykoterapia znacznie dłuższa niż standardowy jeden-dwa kursy doksycykliny.

Jak czytamy we wniosku – badanie pokazuje, że antybiotyki skojarzone skutecznie łagodzą objawy chorób odkleszczowych przy dobrej tolerancji pacjenta.

Publikacja z sierpnia 2023, do 26 września 2023 była cytowana trzykrotnie.

 

mdpi.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *