Amerykańskie CDC o boreliozie w 1991 roku

kleszcz czarnonogi na białym tle

Amerykańskie CDC o boreliozie w 1991 roku

Jakie informacje można znaleźć w zaleceniach z 1991 roku amerykańskiego CDC w sprawie boreliozy?

„Boreliozę leczy się antybiotykami pod nadzorem lekarza. Skutecznych jest kilka antybiotyków. Antybiotyki zwykle podaje się doustnie, ale w cięższych przypadkach można je podać dożylnie. Pacjenci leczeni we wczesnym stadium antybiotykami zwykle szybko i całkowicie wracają do zdrowia. Większość pacjentów leczonych w późniejszych stadiach choroby również dobrze reaguje na antybiotyki. U pewnych pacjentów leczonych na boreliozę objawy utrzymującego się zakażenia mogą utrzymywać się lub nawracać, co powoduje konieczność dodatkowego leczenia antybiotykami.

U pacjentów z późną przewlekłą boreliozą może rozwinąć się różny stopień trwałego uszkodzenia stawów lub układu nerwowego. Zazwyczaj są to pacjenci, u których borelioza nie została rozpoznana we wczesnych stadiach lub u których początkowe leczenie okazało się nieskuteczne.
Zgłaszano rzadkie przypadki zgonów spowodowanych boreliozą.”
Tak więc na początku lat 90. kwestia, czy istnieje przewlekła borelioza, czy też nie, oraz czy jeden-dwa kursy antybiotykowe wystarczą do łatwego i całkowitego wyleczenia z boreliozy, jeszcze nie była poruszana.
CDC wskazywało również, że toczą się badania dotyczące m.in. takich kwestii związanych z boreliozą:
  • lepszych testów diagnostycznych
  • lepszego leczenia antybiotykami
  • skutecznych szczepień
  • wpływ zakażenia matki na rozwijający się płód,
  • identyfikacji, w jaki sposób bakterie borelii powodują przewlekłe infekcje stawów i układu nerwowego oraz jak zapobiegać tym powikłaniom.
Po 30 latach literatura naukowa wzbogaciła się w wiele pozycji, wskazujących jak nietypowo może przebiegać borelioza. W bardzo wielu opracowaniach znajduje się zapis, że potrzebne są dalsze badania nad krętkami, zakażeniami, testami i leczeniem. Wielokrotnie też pisze się o potrzebie opracowywania lepszych testów. Zwraca się uwagę na to, że krętki mają możliwość przetrwania i że istnieje wciąż potrzeba opracowywania lepszych strategii leczenia.
CDC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *