Konieczne są znaczne nakłady w celu zbadania patogenezy chorób odkleszczowych innych niż borelioza

Konieczne są znaczne nakłady w celu zbadania patogenezy chorób odkleszczowych innych niż borelioza

Świeża publikacja ze stycznia 2024 na temat chorób odkleszczowych innych niż borelioza wskazuje zagrożenia, których zbadanie wymaga dalszych nakładów.

Badacze postawili sobie pytanie, jaka jest seroprewalencja (czyli populacja dotkniętej takimi chorobami liczona na podstawie badań krwi) przeciwciał Rickettsia, Ehrlichia i galaktozo-α-1,3-galaktozy (α-gal) i czy narażenie na te choroby przenoszone przez kleszcze jest powiązane z przewlekłymi objawami układu mięśniowo-szkieletowego.

W tym przekrojowym badaniu z udziałem 488 osób częstość występowania to ok. 9% dla Ehrlichia IgG, 17% dla Rickettsia IgG i 20% dla α-gal IgE. Przeciwciała przeciwko tym chorobom odkleszczowym (innym niż borelioza) nie były powiązane z objawową radiologiczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, ale osoby z podwyższonym poziomem α-gal IgE zgłaszały częstsze występowanie bólu, bólu lub sztywności kolana.

Wyniki tego badania sugerują, że seropozytywność wobec Ehrlichii lub Rickettsji nie była powiązana z objawami mięśniowo-szkieletowymi, ale potrzebne są dalsze badania patogenezy zespołu α-gal.

Według badaczy choroby odkleszczowe inne są problemem, który sprawia, że konieczne są znaczne nakłady w celu zbadania patogenezy chorób odkleszczowych innych niż borelioza.

jamanetwork.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *