Płeć biologiczna a zachorowania na boreliozę

Płeć biologiczna o zachorowania na boreliozę

W publikacji z połowy ubiegłego roku badacze zwracają uwagę, że płeć biologiczna powinna zostać uwzględniona jako ważna zmienna w badaniach klinicznych w celu zidentyfikowania różnic w wynikach między mężczyznami i kobietami.

Badacze zwracają uwagę, że bardzo niewiele badań nad boreliozą zaprojektowano tak, aby uwzględnić różnice związane z płcią lub uprzedzenia związane z płcią jako ważny element projektu badawczego.

Przeanalizowano dane 2170 pacjentów pod kątem podziału pacjentów według płci biologicznej według stadium choroby, źródła danych i definicji choroby.

Naukowcy zauważyli, że kobiety zgłaszały więcej koinfekcji przenoszonych przez kleszcze, mocniejsze objawy, dłuższe opóźnienia w diagnozie, więcej błędnych diagnoz i większe upośledzenie funkcjonalne niż mężczyźni. Jednocześnie nie zgłoszono żadnych różnic w odpowiedzi na leczenie antybiotykami ani w działaniach niepożądanych – wygląda więc na to, że przy podjętym leczeniu kobiety i mężczyźni na leczenie odpowiadają tak samo.

Dalej stwierdzono niższy odsetek kobiet z ostrą boreliozą i większy odsetek kobiet z chorobą przewlekłą.

Naukowcy piszą, że wyniki ich obserwacji wskazują, że płeć biologiczną należy włączyć do badań nad boreliozą jako odrębną zmienną. Przyszłe badania nad boreliozą powinny obejmować dane zdezagregowane ze względu na płeć, aby naświetlić różnice, które mogą istnieć między mężczyznami i kobietami cierpiącymi na przewlekłą chorobę.

Ilustracja NoName_13 z Pixabay

ncbi.nlm.nih.gov

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *