Możliwość występowania szczepów Borrelia w różnych formach morfologicznych: krętki, okrągłe ciała, agregaty

możliwość występowania szczepów Borrelia w różnych formach morfologicznych: krętki, okrągłe ciała, agregaty

W zalinkowanej pod niniejszym postem (w komentarzach) publikacji opisuje się możliwość występowania szczepów Borrelia w różnych formach morfologicznych: najlepiej nam znane krętki, ale także okrągłe ciała i agregaty.

(Agregaty można tłumaczyć jako skupiska (acz to nie jest biofilm).

Powstawanie odmiennych od krętków form tej bakterii wynika z całego szeregu czynników jak np. szok osmotyczny, zmiana pH, temperatury, stres oksydacyjny itp. W tej pracy badacze skupili się na określeniu różnicy zdolności wiązania się różnych form Borrelia z receptorami przeciwciał z surowic pacjentów z LD. Dodatkowo określili różnice w reakcji organizmów myszy na poszczególne formy B. garinii.
Przebadano grupę pacjentów ze zdiagnozowanym ostrym zakażeniem (wczesne stadium, utrzymująca się dodatnia ilość IgM) oraz grupę pacjentów w późnym stadium zakażenia (dodatnie markery zaawansowanego zakażenia p58, p83 lub antygeny lipidowe). Wszystkie badane formy Borrelia dawały wysoką reaktywność dla obu grup pacjentów. Jednak w niektórych próbach kontrolnych (surowica osób z problemami neurologicznymi) także zaobserwowano wysoką reaktywność ze szczepami bakteryjnymi. Może to wynikać z występowania w surowicy niespecyficznych antygenów, jak flagelina, które będą reagować krzyżowo z patogenem.
Wyższy poziom swoistych przeciwciał zaobserwowano w surowicy pacjentów w późnym stadium choroby, dla agregatów bakteryjnych. Wykryto różnice pomiędzy badanymi grupami i formami patogenu, jednak wymagane są dodatkowe badania w celu wyciągnięcia konkretnych wniosków.
W celu oceny zdolności organizmu do rozpoznawania poszczególnych wariantów morfologicznych badacze stworzyli szczepionki z poszczególnych form morologicznych Borrelia oraz podali je myszom doświadczalnym.
Istotne wyniki otrzymano pomiędzy myszami zaszczepionymi formami spiralnymi krętkó oraz agregatami, dla antygenów p25 oraz p83. Co wskazuje na dominacje tych antygenów w przypadku zakażeń wywołanych formami agregatowymi Borrelia.
Hipotycznie te wyniki wskazują, iż alternatywne formy morfologiczne Borrelia mogą uczestniczyć w wytwarzaniu przeciwciał p83 w zaawansowanej infekcji, zatem te przeciwciała będą wskazywać na późne stadium zakażenia.
Naukowcy wykonali też porównanie szczepionek inaktywowanych bakterii ze szczepionkami z lizatem komórek, w celu sprawdzenia czy Borrelia może być patogenna dla organizmu nawet w formach nieożywionych. Wyniki potwierdziły tą hipotezę, co wskazuje iż bakteria ta, nawet martwa w organizmie ludzkim może prowadzić do utrzymania się stanu zapalnego. W tym wypadku nie ma znaczenia forma morfologiczna patogenu.
Uzyskane wyniki oraz opisana swoistość przeciwiciał, wykazały że w boreliozie takie mechanizmy jak aktywacja poliklonalna, tłumienie tolerancji, rozprzestrzenianie się antygenów podczas procesu zapalnego wywołanego boreliozą najprawdopodobniej odpowiadają za wzmocnienie reakcji autoimmunologicznej.

Ze względu na dużą ilość zmiennych oraz brak istotnych statystycznie wyników w tym badaniu wyciąganie wniosków jest ograniczone. Jednak zwiększona ilość przeciwciał w przypadku kontaktu z agregatami bakteryjnymi u pacjentów w późnej fazie infekcji sugeruje możliwość zastosowania agregatów do rozwoju nowej diagnostyki LD.

Za przygotowanie tej notatki dziękuję mikrobiolożce, inż. Hania Sztark (a w niedalekiej przyszłośći mgr inż.).

Grafika Gerd AltmannPixabay

Nature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *