Rezolucja UE w sprawie boreliozy mylnie interpretowana przez polski rząd? Analiza ekspertki

M. Parczewski przedstawia niepełną prezentację kodów choroby z Lyme ICD-11 i pomija kody, które wskazują na ciężkość i potencjalnie upośledzający i śmiertelny charakter tej infekcji (patrz czerwone pola). Konsultant wykluczył mnóstwo recenzowanych badań, np. dostarczających dowodów na utrzymującą się infekcję i nawracające objawy. Obejmuje to recenzowane badania przedłożone WHO i udokumentowane na platformie WHO Beta, które są reprezentowane w wielu nowych kodach ICD-11, np. dla demencji związanej z boreliozą, demielinizacji związanej z boreliozą i innych powikłań rozsianej choroby i przetrwałej infekcji.

Rezolucja UE w sprawie boreliozy mylnie interpretowana przez polski rząd? Analiza ekspertki

Rezulucja w praktyce: Jenna Luché-Thayer, była doradczyni rządu USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania, marginalizacji i praw człowieka, sformułowała na LinkedIn list otwarty do rządu polskiego w sprawie niewłaściwej interpretacji rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. rezolucji w sprawie boreliozy.

Jak czytamy w piśmie:

„Demokratyczne reformy i odbudowa sojuszy Unii Europejskiej (UE) były kluczowymi przesłaniami kampanii obecnego premiera Polski Donalda Tuska. Sojusze UE mogą skutkować formalnymi rezolucjami; rezolucje te zazwyczaj opisują kontekst i potrzebę pracy w określonym obszarze polityki.

W 2018 r. przy wsparciu Polski  jednogłośnie przyjęto historyczną rezolucję w sprawie boreliozy. Rezolucja ta wskazuje na znaczącą zmianę stanowiska UE w sprawie niedostatecznie uwzględnionego i rosnącego zagrożenia dla zdrowia (patrz Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie boreliozy (2018/2774(RSP)).

Rezolucja UE w sprawie boreliozy z 2018 r. jest jednak błędnie przedstawiana na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Zdrowia i jego platformach mediów społecznościowych.”

Dalej czytamy m.in. o tym, że obecny krajowy konsultant ds chorób zakaźnych, po tym jak otrzymał grant od rządu Stanów Zjednoczonych, powtarza wieloletnie poglądy lansowane w systemie opieki zdrowotnej USA, a ponadto jego opinia zawiera – cytat – „niezrównoważone” podsumowanie rezolucji UE w sprawie boreliozy i w szczególności nie obejmuje wielu kodów medycznych ICD-11 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla boreliozy.

Jenna Luché-Thayer dalej analizuje szczegółowo opinię naszego obecnego konsultanta i przekazuje informacje nt braków i błędów rzeczowych.

Cały tekst w linku.

Tłumaczenie tekstuy z grafiki ilustrującej artykuł:

M. Parczewski przedstawia niepełną prezentację kodów choroby z Lyme ICD-11 i pomija kody, które wskazują na ciężkość i potencjalnie upośledzający i śmiertelny charakter tej infekcji (patrz czerwone pola). Konsultant wykluczył mnóstwo recenzowanych badań, np. dostarczających dowodów na utrzymującą się infekcję i nawracające objawy. Obejmuje to recenzowane badania przedłożone WHO i udokumentowane na platformie WHO Beta, które są reprezentowane w wielu nowych kodach ICD-11, np. dla demencji związanej z boreliozą, demielinizacji związanej z boreliozą i innych powikłań rozsianej choroby i przetrwałej infekcji.

 

 

Linkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *