Tag Archives: Jenna Luché-Thayer

Rezolucja UE w sprawie boreliozy mylnie interpretowana przez polski rząd? Analiza ekspertki

M. Parczewski przedstawia niepełną prezentację kodów choroby z Lyme ICD-11 i pomija kody, które wskazują na ciężkość i potencjalnie upośledzający i śmiertelny charakter tej infekcji (patrz czerwone pola). Konsultant wykluczył mnóstwo recenzowanych badań, np. dostarczających dowodów na utrzymującą się infekcję i nawracające objawy. Obejmuje to recenzowane badania przedłożone WHO i udokumentowane na platformie WHO Beta, które są reprezentowane w wielu nowych kodach ICD-11, np. dla demencji związanej z boreliozą, demielinizacji związanej z boreliozą i innych powikłań rozsianej choroby i przetrwałej infekcji.

Rezolucja UE w sprawie boreliozy mylnie interpretowana przez polski rząd? Analiza ekspertki Rezulucja w praktyce: Jenna Luché-Thayer, była doradczyni rządu USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania, marginalizacji i praw człowieka, sformułowała na LinkedIn list otwarty do rządu polskiego w sprawie niewłaściwej interpretacji rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. rezolucji w sprawie boreliozy. Jak czytamy […]