Tag Archives: borelioza serca

Borelioza i problemy kardiologiczne

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Borelioza i problemy kardiologiczne Opis przypadku 41-letniego pacjenta potwierdza, że powikłania kardiologiczne w boreliozie są możliwe. Opisano historię 41-letniego, dotychczas zdrowego mężczyzny, przyjętego do szpitala po nieoczekiwanym omdleniu. W elektrokardiogramie ujawniono blok prawej odnogi pęczka Hisa z granicznym blokiem węzła przedsionkowo-komorowego I stopnia (*right bundle branch block with borderline first-degree atrioventricular nodal block). Chory skarżył […]

Borelioza – migotanie przedsionków związane z zapaleniem serca

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Borelioza – migotanie przedsionków związane z zapaleniem serca Polscy naukowcy: migotanie przedsionków jest często związane z zapaleniem serca. Jednym z potencjalnych patogenów odpowiedzialnych za zapalenie przedsionków może być Borrelia burgdorferi – patogen związany z boreliozą serca. Jak czytamy w publikacji polskich naukowców z 2020 roku migotanie przedsionków jest często związane z zapaleniem serca. Badanie, które […]