Tag Archives: serce

Zapalenie wsierdzia spowodowane bartonellozą

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Zapalenie wsierdzia spowodowane bartonellozą Autorzy opisują przypadek zapalenia wsierdzia zastawki mitralnej spowodowanego przez Bartonella henselae z objawami niewydolności nerek.  Wyizolowanie drobnoustroju Bartonella z pożywki hodowlanej jest – jak piszą badacze – żmudne, co powoduje opóźnienia większości diagnoz. Ze względu na destrukcyjny charakter zapalenia wsierdzia wywołanego przez B. henselae, istnieje potrzeba szybkiej identyfikacji patogenu. Autorzy wyrażają […]

Borelioza i problemy kardiologiczne

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Borelioza i problemy kardiologiczne Opis przypadku 41-letniego pacjenta potwierdza, że powikłania kardiologiczne w boreliozie są możliwe. Opisano historię 41-letniego, dotychczas zdrowego mężczyzny, przyjętego do szpitala po nieoczekiwanym omdleniu. W elektrokardiogramie ujawniono blok prawej odnogi pęczka Hisa z granicznym blokiem węzła przedsionkowo-komorowego I stopnia (*right bundle branch block with borderline first-degree atrioventricular nodal block). Chory skarżył […]

Borelioza – migotanie przedsionków związane z zapaleniem serca

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Borelioza – migotanie przedsionków związane z zapaleniem serca Polscy naukowcy: migotanie przedsionków jest często związane z zapaleniem serca. Jednym z potencjalnych patogenów odpowiedzialnych za zapalenie przedsionków może być Borrelia burgdorferi – patogen związany z boreliozą serca. Jak czytamy w publikacji polskich naukowców z 2020 roku migotanie przedsionków jest często związane z zapaleniem serca. Badanie, które […]

Borelioza a zapalenie serca

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Borelioza a zapalenie serca Zapalenie serca, zmęczenie, bóle stawów, wysypka, jednostronne zapalenie nerwu twarzowego – jako objawy boreliozy. 39-letni, ogólnie zdrowy mężczyzna, zgłosił się do lekarza po trzech tygodniach narastającego zmęczenia, migrujących bólów stawów, wysypki i jednostronnego zapalenia nerwu twarzowego. Wcześniej przebywał przez 3 miesiące w rejonie uznawanym za endemiczny dla boreliozy. Wykonano badania serologiczne […]

Babeszjoza ludzka przyczyną problemów kardiologicznych

Zdjęcie monochromatyczne z podreślonym czerwonym kolorem obrazem mężczyzny chwytającego się za pierś w związku z odczuwanym nagłym bólem w okolicy serca (atakiem serca)

babeszjoza LUDZKA przyczyną problemów kardiologicznych Babeszjoza ludzka: większość pacjentów cierpi na łagodną lub umiarkowaną chorobę, ale mogą wystąpić komplikacje zagrażające życiu. Chociaż powikłania kardiologiczne są powszechne w babeszjozie, to pełne spektrum chorób serca oraz częstotliwość, czynniki ryzyka i rokowanie u pacjentów z powikłaniami kardiologicznymi są niejasne. Pacjenci z babeszjozą przyjęci do szpitala Yale–New Haven w […]