Zapalenie wsierdzia spowodowane bartonellozą

Zielona linia pokazujaca pracę serca na ciemnym tle

Zapalenie wsierdzia spowodowane bartonellozą

Autorzy opisują przypadek zapalenia wsierdzia zastawki mitralnej spowodowanego przez Bartonella henselae z objawami niewydolności nerek.

 Wyizolowanie drobnoustroju Bartonella z pożywki hodowlanej jest – jak piszą badacze – żmudne, co powoduje opóźnienia większości diagnoz. Ze względu na destrukcyjny charakter zapalenia wsierdzia wywołanego przez B. henselae, istnieje potrzeba szybkiej identyfikacji patogenu. Autorzy wyrażają nadzieję, że ich praca zwiększy świadomość klinicystów na temat tej jednostki chorobowej w przypadku wystąpienia ostrej niewydolności nerek i problemów z wyhodowaniem patogenu z pożywki.

W opisywanym przypadku 65-letni mężczyzna zgłosił się do lekarzy z objawami duszności, ostrego bólu w klatce, świszczącego oddechu, podwyższonej temperatury. Pobrano krew do posiewów, które okazały się negatywne. Zaraz potem rozwinęła się tachykardia, niedociśnienie i niedotlenienie. Potem pojawiły się ostre problemy z nerkami.

Ostatecznie zdiagnozowano bartonellozę testami DNA nowej generacji. Leczono ją doksycykliną i rifampicyną, potem wprowadzono gentamycynę.

Niestety pacjent w 34 dniu hospitalizacji doznał nagłego pogorszenia i i zmarł.

 

sciencedirect.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *