Czy Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo ograniczać działania lekarzy? Stanowisko Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców

Uśmiechnięty biały mężczyzna około 30 rż, ubrany w koszulę w kratkę, siedzi przy laptopie.

Czy Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo ograniczać działania lekarzy? Stanowisko Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców

Lekarz też przedsiębiorca – a w każdym razie może nim być. Zwróćmy więc uwagę na poczynania Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Biuro Rzecznika MŚP i głos Rzecznika w sprawie oferty lekarzy skierowanej do pacjentów onkologicznych. Może to być ciekawe dla pacjentów boreliozowych w związku z podobnymi poczynaniami Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie lekarzy stosujących niestandardowe leczenie boreliozy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił uwagę na to, że Rzecznik Praw Pacjenta wszczyna postępowania przeciwko podmiotom leczniczym udostępniającym w Polsce terapie z zakresu medycyny komplementarnej pacjentom z chorobami onkologicznymi. Postępowania te mogą zakończyć się wydaniem decyzji nakazujących jej adresatom natychmiastowe zamknięcie prowadzonej działalności pod rygorem dotkliwej kary finansowej.

Według Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców takie postępowanie jest ograniczaniem wolności działalności gospodarczej, które w Polsce jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Rzecznik podkreśla, że nie posiada kompetencji pozwalających na wydawanie opinii w zakresie zasadności stosowania określonych świadczeń zdrowotnych, niemniej źródłem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie może być uznaniowa decyzja organu administracyjnego oparta na nieuprawnionej wykładni prawotwórczej. Taki zakaz musi wyraźnie wynikać z przepisu ustawy, a nie tylko z dokonanej przez urzędnika interpretacji normy o charakterze ogólnym.

Warto przyjrzeć się, czy Rzecznik Przedsiębiorców nie zwróci w dalszej kolejności uwagi na postępowania Rzecznika Praw Pacjentów wobec podmiotów oferujących leczenie boreliozy w standardzie innym niż wybrzmiewającym w opinii autorytetów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zdjęcie Pixabay

rzecznikmsp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *