Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych spowodowanych ugryzieniem kleszcza

Logo Sejmu

Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych spowodowanych ugryzieniem kleszcza

W Polsce w 2009 r. odnotowano 3146 przypadków rozpoznanych chorób zawodowych, z czego najliczniejszą grupą były choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstw.

W interpelacji posłanki Elżbiety Borowskiej z 2016 roku czytamy:

W Polsce w 2009 r. odnotowano 3146 przypadków rozpoznanych chorób zawodowych, z czego najliczniejszą grupą były choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (888 przypadków, tj. 28,23%). W tym samym roku boreliozę jako chorobę zawodową rozpoznano u 664 osób, co stanowi 74,77% ogółu rozpoznanych zakaźnych chorób zawodowych, z czego 532 przypadki dotyczyły mężczyzn (80,12%), a 132 – kobiet (19,88%).

Każdego roku w Polsce największą zapadalność na zakaźne lub pasożytnicze choroby zawodowe obserwuje się w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie. Odpowiednio w obrębie tych zawodów zapada największa liczba wyroków stwierdzających boreliozę jako chorobę zawodową uniemożliwiającą pracę.

Według danych statystycznych w latach 2004-2008 w analizowanych w Departamencie Orzecznictwa lekarskiego sprawach wydano orzeczenia:

– w 9 sprawach – o braku niezdolności do pracy(5 w związku z chorobą zawodową),

– w 29 sprawach – ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego od 3 do 12 miesięcy( 1 w związku z chorobą zawodową),

– w 39 sprawach – o częściowej niezdolności do pracy (25 w związku z chorobą zawodową, 1 bez związku z chorobą zawodową),

– w 4 sprawach – o całkowitej niezdolności do pracy (2 w związku z chorobą zawodową).

– w 1 sprawie – o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Posłanka zapytała wtedy, co z pozostałą grupą prawie 10 tysięcy polskich pacjentów, którzy w ciągu roku zapadają na boreliozę w wyniku której, często nie są w stanie kontynuować bądź podjąć pracę, która stanowi podstawowe źródło bytu. Miejmy nadzieję, że sejm w bieżącej kadencji ponownie podejmie tę sprawę.

sejm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *